نمونه طراحی تراکت ریسو ویدیو کلوپ

نمونه طراحی تراکت ریسو ویدیو کلوپ

نمونه طراحی تراکت ریسو ویدیو کلوپ

نمونه طراحی تراکت ریسو ویدیو کلوپ

در این طرح سیاه و سفید از شیپ های طرح کلاکت و وکتور کلاکت در

وسط طرح استفاده شده است.

تراکت سیاه سفید ویدیو کلوپ

طرح آماده تراکت ویدیو کلوپ سیاه سفید برای ویدیو کلوپ کاربرد دارد. تراکت سیاه و سفید ویدیو کلوپ لایه باز است و با فتوشاپ طراحی شده. تراکت ویدیو کلوپ بعد از دانلود قابل شخصی سازی و چاپ می باشد.

اصول طراحی و خط برش در طرح تراکت سیاه سفید ویدیو کلوپ و دیگر نمونه تراکت های ریسو سایت اول گرافیک رعایت شده. طراحان اول گرافیک تراکت ویدیو کلوپ را طراحی کرده اند. برای مشاهده دیگر تراکت ها بر روی نمونه طراحی تراکت ریسو کلیک نمایید.

دانلود این طرح لایه باز باعث صرفه جویی در زمان طراحی تراکت ویدیو کلوپ می شود.

تراکت های بیشتر با موضوع ویدیو کلوپ از قسمت دسته بندی قابل مشاهده هستند.

تراکت ویدیو کلوپ در دسته بندی تراکت / فروشگاه ها و نمایندگی ها / ویدیو کلوپ قرار میگیرد.