کارت ویزیت psd خطاطی و خوشنویسی

کارت ویزیت psd خطاطی و خوشنویسی
کارت ویزیت psd خطاطی و خوشنویسی

کارت ویزیت psd خطاطی و خوشنویسی

کارت ویزیت psd خطاطی و خوشنویسی

پس زمینه ی این کارت ویزیت مشکی است. از شیپ های طلایی رنگ در این طراحی استفاده شده است.

قلم دور بریده شده در این طراحی به کار رفته است.

کارت ویزیت خطاطی و خوشنویسی

طرح کارت ویزیت خطاطی و خوشنویسی دو رو و قابل استفاده برای آموزشگاه خطاطی و خوشنویسی می باشد.

طراحی کارت ویزیت لایه باز خطاطی و خوشنویسی با فتوشاپ انجام شده و پس از دانلود قابل ویرایش و چاپ است. اصول طراحی و خطوط برش کارت ویزیت آماده خطاطی و خوشنویسی رعایت شده است.

استفاده از طرح خطاطی و خوشنویسی باعث صرفه جویی در وقت طراحی کارت ویزیت می شود.

برای مشاهده بیش از ۴۰۰ دسته نمونه کارت ویزیت لایه باز بر روی کارت ویزیت psd  کلیک نمایید.

کارت ویزیت خطاطی و خوشنویسی در دسته کارت ویزیت / آموزشگاه ها / آموزشگاه خطاطی و خوشنویسی قرار می گیرد.