تراکت مجالس عروسی و تشریفات ساده و ریسو

تراکت مجالس عروسی و تشریفات ساده و ریسو
تراکت مجالس عروسی و تشریفات ساده و ریسو

طرح تراکت مجالس عروسی و تشریفات ازدواج بصورت ساده طراحی شده است و ریسو میباشد. این تراکت سیاه و سفید در برنامه فتوشاپ قابلیت ویرایش متن و اجزای طراحی را دارد.

تراکت تشریفات مجالس عروسی و ازدواج یک فایل فتوشاپی با فرمت psd است که بصورت سیاه و سفید طراحی شده است. تراکت ریسو تشریفات ازدواج با رعایت اصول طراحی و خطوط برش آماده سازی شده است. فونت های استفاده شده در این تراکت درون فایل فشرده آن وجود دارد. طرح های دیگر تراکت تشریفات و خدمات مجالس ازدواج و تالار عروسی را از قسمت محصولات مشابه و دسته بندی ها قابل مشاهده و دانلود است.