لوگو والیبال با توپ زرد

لوگو والیبال با توپ زرد
لوگو والیبال با توپ زرد

لوگو والیبال یک فایل وکتور با دو دایره تو در تو با طیفی از رنگ های که درون دایره کوچکتر یک توپ والیبال زرد رنگ قرار دارد و در دایره بزرگتر به زبان انگلیسی والیبال نوشته شده است. این فایل برای طراحی های لایه باز قابل استفاده است.

دانلود طرح نمونه لوگو باشگاه آموزش ورزش والیبال باعث بهبود کیفیت طراحی لایه باز در موضوع ورزش های والیبال ساحلی، والیبال و مسابقات والیبال می شود. فایل طراحی لوگو گرافیکی (آرم یا نشان) والیبال دارای فرمت برداری (وکتور) eps می باشد و می توان آن را در برنامه های ایلستریتور(ایلاستریتور)، کورل و دیگر برنامه های گرافیکی برداری مشاهده و ویرایش نمود.