وکتور کادر اسلیمی طرح دایره

وکتور کادر اسلیمی طرح دایره
وکتور کادر اسلیمی طرح دایره

در این تصویر کادری اسلیمی به شکل دایره مشاهده می شود. دور تا دور دایره با گل و طرح های اسلیمی تزیین شده است. پس زمینه تصویر سفید می باشد.

دانلود فایل برداری لایه باز وکتور حاشیه و کادر اسلیمی برای استفاده در طراحی ها و طرح های اسلیمی وکتور ایلوستریتور، کورل و دیگر نرم افزار های گرافیکی باعث بالاتر رفتن کیفیت این نوع طراحی اسلیمی می شود.