پوستر و تراکت کاشت ناخن با زمینه سفید و عکس دو دست

پوستر و تراکت کاشت ناخن با زمینه سفید و عکس دو دست
پوستر و تراکت کاشت ناخن با زمینه سفید و عکس دو دست

طرح پوستر A3 یا تراکت رنگی کاشت ناخن دارای عگس دو دست یک خانم با ناخن های مانیکور شده می باشد که روی زمینه ای سفید قرار گرفته. این طرح پس از دانلود قابلیت تغییر سایز و تبدیل شدن به تراکت A5 یا A4 را دارا می باشد.

دانلود فایل Psd لایه باز پوستر و تراکت کاشت ناخن، طراحی ناخن، ناخن کاری، قابل استفاده برای کاشت ناخن و ناخن کاران می باشد و باعث می شود کیفیت طراحی تبلیغات آنها بالاتر برود. اجزای استفاده شده در این طرح پی اس دی برای استفاده در دیگر تراکت ها و پوسترهای کاشت ناخن نیز کاربردی است. این طرح را می توان بدون افت کیفیت به ابعاد دیگری مانند پوستر و تراکت A3، A4 و A5 تبدیل نمود.