لوگو صنعت و بیل مکانیکی

لوگو صنعت و بیل مکانیکی
لوگو صنعت و بیل مکانیکی

لوگوی صنعت یک فایل وکتور با یک بیل مکانیکی در دو رنگ همچنین یک کادر مستطیلی شکل که درون آن به زبان انگلیسی و در دو رنگ بیل مکانیکی نوشته شده است. این فایل برای طراحی های لایه باز قابل استفاده است.

دانلود طرح نمونه لوگو صنعتی و صنعت باعث بهبود کیفیت طراحی لایه باز در موضوع صنعتی، کارگاه ساخت و ساز می شود. فایل طراحی لوگو گرافیکی (آرم یا نشان) صنعتی دارای فرمت برداری (وکتور) eps می باشد و می توان آن را در برنامه های ایلستریتور(ایلاستریتور)، کورل و دیگر برنامه های گرافیکی برداری مشاهده و ویرایش نمود.