کارت ویزیت خلاقانه تدریس خصوصی

کارت ویزیت خلاقانه تدریس خصوصی
کارت ویزیت خلاقانه تدریس خصوصی

کارت ویزیت خلاقانه تدریس خصوصی

کارت ویزیت خلاقانه تدریس خصوصی

در این طرح از شیپ آبی و تصویر دور بریده شده وسایل درس خواندن از جمله کیف و کتاب و ماشین حساب و خودکار .. استفاده شده است

زمینه ی طرح به رنگ سفید با خطوط آبی می باشد .

طراحی کارت ویزیت تدریس خصوصی

طرح کارت ویزیت تدریس خصوصی دو رو و قابل استفاده برای تدریس خصوصی  می باشد.

طراحی کارت ویزیت لایه باز تدریس خصوصی با فتوشاپ انجام شده و پس از دانلود قابل ویرایش و چاپ است. اصول طراحی و خطوط برش کارت ویزیت آماده تدریس خصوصی رعایت شده.

استفاده از طرح تدریس خصوصی باعث صرفه جویی در وقت طراحی کارت ویزیت می شود.

دیگر طرح های این دسته از قسمت دسته بندی محصول قابل دسترسی هستند. این طرح توسط اول گرافیک سایت مرجع کارت ویزیت به فروش میرسد.

کارت ویزیت تدریس خصوصی در دسته کارت ویزیت / آموزشگاه/ تدریس خصوصی قرار می گیرد.