لوگو تبلیغاتی فرش با رنگ قرمز

لوگو تبلیغاتی فرش با رنگ قرمز
لوگو تبلیغاتی فرش با رنگ قرمز

لوگو تبلیغاتی فرش فروشی با وکتور فرش تا شده قرمز طراحی شده است.در این لوگو نوشته فرش قرمز به انگلیسی مشاهده می شود.این فایل لایه با زو تمام اجزای ان قابل ویرایش است.

لوگو فرش فروشی برای فروشگاه های فرش و قالی فروشی مورد استفاده قرار میگیرد. طراحی این نمونه طرح های آرم و نماد در برنامه ایلستریتور انجام میشود. طرح های لوگو EPS گالری فرش پس از دانلود قابل ویرایش میباشد. طرح های وکتور قابل ویرایش لوگو فرش فروشی کیفیت طراحی در زمینه فرش فروشی را افزایش میدهد.