کارت ویزیت psd بستنی

کارت ویزیت psd بستنی
کارت ویزیت psd بستنی

کارت ویزیت psd بستنی

کارت ویزیت psd بستنی

کارت ویزیت بستنی و با ابعاد مناسب برای چاپ کارت ویزیت لمینت ، با زمینه سفید و

شیپ بنفش و با وکتور فیل طراحی شده است .

طراحی کارت ویزیت بستنی

طرح کارت ویزیت بستنی تک رو و قابل استفاده برای بستنی می باشد.

طراحی کارت ویزیت لایه باز بستنی با فتوشاپ انجام شده و پس از دانلود قابل ویرایش و چاپ است. اصول طراحی و خطوط برش کارت ویزیت آماده بستنی رعایت شده.

استفاده از طرح بستنی باعث صرفه جویی در وقت طراحی کارت ویزیت می شود.

دیگر طرح های این دسته از قسمت دسته بندی محصول قابل دسترسی هستند. این طرح توسط اول گرافیک سایت مرجع کارت ویزیت به فروش میرسد.

کارت ویزیت بستنی در دسته کارت ویزیت / خوراکی ها / بستنی قرار می گیرد.