کارت ویزیت کبابی و کبابسرای مشکی با عکس

کارت ویزیت کبابی و کبابسرای مشکی با عکس - کبابی ها، استیکی ها و رستوران ها میتوانند از این کارت ویزیت استفاده کنند این طرح مشکی رنگ است.
کارت ویزیت کبابی و کبابسرای مشکی با عکس

کارت ویزیت کبابی و کبابسرای مشکی با عکس

کارت ویزیت کبابی و کبابسرای مشکی با عکس

انواع کبابی ها، استیکی ها و رستوران ها میتوانند از این کارت ویزیت استفاده کنند.

بکگراند این طرح مشکی است و نام کبابی با رنگ زرد روی آن جلب توجه میکند.

کارت ویزیت کبابی

طرح کارت ویزیت کباب سرا تک رو و قابل استفاده برای کباب سرا می باشد.

طراحی کارت ویزیت لایه باز کباب سرا با فتوشاپ انجام شده و پس از دانلود قابل ویرایش و چاپ است. اصول طراحی و خطوط برش کارت ویزیت آماده کباب سرا رعایت شده است.

استفاده از طرح کباب سرا باعث صرفه جویی در وقت طراحی کارت ویزیت می شود.

برای مشاهده بیش از ۴۰۰ دسته نمونه کارت ویزیت لایه باز بر روی نمونه کار کارت ویزیت کلیک نمایید.

کارت ویزیت کباب سرا در دسته کارت ویزیت / خوراکی ها / کباب سرا قرار می گیرد.


کارت ویزیت کبابی لایه باز – کارت ویزیت کبابی – کارت ویزیت چلوکبابی – نمونه کارت ویزیت کبابی – کارت ویزیت برای کبابی
طرح کارت ویزیت کبابی – طراحی کارت ویزیت کبابی – دانلود کارت ویزیت کبابی – کارت ویزیت برای چلوکبابی – طرح لایه باز کارت ویزیت کبابی – نمونه کارت ویزیت چلوکبابی – طرح کارت ویزیت چلوکبابی – کارت ویزیت کبابی و رستوران ، بنر کبابی و رستوران ، تراکت کبابی و رستوران ، کارت ویزیت لایه باز کبابی و رستوران ، تراکت لایه باز کبابی و رستوران ، بنر لایه باز کبابی و رستوران ،طرح کبابی و رستوران ، پوستر کبابی و رستوران ، تراکت ریسو کبابی و رستوران ، طرح لایه باز کبابی و رستوران ، تراکت سیاه و سفید کبابی و رستوران ، استند کبابی و رستوران