کارت ویزیت بیمه البرز با طرح زمینه گرادینت سبز

کارت ویزیت بیمه البرز با طرح زمینه گرادینت سبز
کارت ویزیت بیمه البرز با طرح زمینه گرادینت سبز

کارت ویزیت پی اس دی بیمه البرز یک فایل طراحی شده بصورت لایه باز است که در زمینه آن رنگ سبز بصورت گرادینت بکار رفته. این طرح بصورت دو رو در فتوشاپ طراحی شده.

دانلود فایل Psd طراحی شده کارت ویزیت بیمه و نمایندگی بیمه، روند آماده سازی طرح های بیمه را سرعت می بخشد. اجزای درون این کارت ویزیت در طراحی تراکت، بنر و کارت ویزیت بیمه و کارگزاری بیمه نیز استفاده می شوند.