مجموعه لوگو نقاش ساختمان با قابلیت ویرایش

مجموعه لوگو نقاش ساختمان با قابلیت ویرایش
مجموعه لوگو نقاش ساختمان با قابلیت ویرایش

تصویر چهار نمونه لوگو نقاش ساختمان را مشاهده می کنید.در این لوگو از رنگ های مختلف استفاده شده است.همچنین این لوگوها بطور مجزا کاربرد دارند.این فایل قابل ویرایش می باشد.

دانلود طرح نمونه لوگو رنگ کاری ساختمان باعث بهبود کیفیت طراحی لایه باز در موضوع نقاشی و رنگ ساختمان و رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان ، فروشگاه رنگ و رنگ فروشی می شود. فایل طراحی لوگو گرافیکی (آرم یا نشان) رنگ ساختمان دارای فرمت برداری (وکتور) eps می باشد و می توان آن را در برنامه های ایلستریتور(ایلاستریتور)، کورل و دیگر برنامه های گرافیکی برداری مشاهده و ویرایش نمود. این نمونه طرح میتواند بعنوان لوگو فروشی، لوگو رنگ و ابزار رنگ فروشی، لوگو فروشگاه رنگ و لوگو برای رنگ کار ساختمانی یا نقاشی ساختمان نیز مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از این طرح ها کیفیت تبلیغات رنگ فروشی ها و استاد های رنگ کار را بالا میبرد.